ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 หมู่ที่ 8 ถนนทับปริก - ห้วยโต้ ตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948

ข่าวล่าสุด


ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

17

เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายชูวงศา  ประดับสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจระบบงานของศาลอื่น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน  โดยมี นายวิสุทธิ์  จินดาดำรงเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร และคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.170/59
ฟังคำพิพากษา
ห้องพิจารณาที่ 2

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ