ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด
        เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กับหน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดกระบี่ เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด ซึ่งอยู่ในระหว่างการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ของศาลเยาวชนและครอบครัว   จังหวัดกระบี่ ให้กลับมาเป็นคนดีและอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างปกติสุขมากกว่าการลงโทษตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ