ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปี พ.ศ. 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ประจำปี พ.ศ. 2560
          เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นายอภิวัฒน์  เจริญไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมี นางไพรวัลย์  รัตนมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่สามารถอำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ในรูปแบบของค่าย เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม มีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ตระหนักในคุณค่าของตนเอง ดำเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปกระทำความผิดซ้ำ ณ กรมทหารราบที่ 2 กองพลนาวิกโยธิน ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ