ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
              เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางไพรวัลย์  รัตนมา  ผู้อำนวยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม  ร่วมเป็นเกียรติงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สำหรับใช้ในกิจรรมการสงเคราะห์ และ แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ