ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับศาลแรงงานภาค ๘ จัดโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดี ระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับศาลแรงงานภาค ๘ จัดโครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดี ระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัดที่อยู่ในเขตอำนาจศาล
               เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับ นายชวลิต  ลีฬหาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค ๘ และคณะ ในโอกาสที่ ศาลแรงงานภาค ๘ ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลแรงงานภาคกับศาลจังหวัดในเขตอำนาจศาล” ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ได้จัดข้าราชการศาลยุติธรรมผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องการปฏิบัติงานในคดีแรงงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานในคดีแรงงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน


เอกสารแนบ