ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

นายอภิวัฒน์ เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการ "ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน" ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐

นายอภิวัฒน์ เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทโครงการ "ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน" ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐
            เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ