ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ตามโครงการ "ร้อยดวงใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ตามโครงการ "ร้อยดวงใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ"
           เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด ร่วมกันปลูกต้นดาวเรือง ตามโครงการ “ร้อยดวงใจปลูกต้นดาวเรืองเพื่อพ่อ” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคลากรในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ