ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ประกาศศาล เรื่องระเบียบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ว่าด้วยการตรวจสอบการจับ การผัดฟ้อง ในการสอบสวนคดีอาญา โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และในการประชุมผ่านจอภาพ (Conference) พ.ศ.2560
เอกสารแนบ