ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี ๒๕๖๑
     ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลจังหวัดกระบี่ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561 โดยมีพิธีเปิดโครงการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือก เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการไกล่เกลี่ย และกระบวนการไกล่เกลี่ยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่คู่ความหรือประชาชนทั่วไป ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณคดีที่จะฟ้องร้องต่อศาลในอนาคต ณ ศาลจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ