ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)


    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 14.45 นาฬิกา นางสาวศิริออ  จูฑะวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนคดี ส่วนช่วยพิจารณาคดี ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและศาลในสังกัดสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 8 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้การบันทึกข้อมูลคดีผ่านทางโปรแกรมบันทึกข้อมูลคดีสำคัญของศาลชั้นต้นทั่วประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ