ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561
      เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลจังหวัดกระบี่ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2561  โดยมีนายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นวิทยากรบรรยายเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในอำเภอเมืองกระบี่ ให้มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเบื้องต้น และกระบวนการไกล่เกลี่ยของศาล สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่สู่ชุมชนของตนต่อไป ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ