ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
           เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 นายอภิวัฒน์  เจริญไทย  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “Big Cleaning Day” ณ บริเวณอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ รวมถึงถนนและภูมิทัศน์โดยรอบ และร่วมกับศาลจังหวัดกระบี่จัดกิจกรรม  ปลูก – ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 


เอกสารแนบ