ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาฯ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาฯ”
         เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชุมพร ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต และศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้พิพากษาสมทบ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ในโอกาสนี้ นายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวแนะนำโครงการแก่ผู้เข้ารับการอบรม และได้รับเกียรติจากนายสิทธิศักดิ์  วนะชกิจ ผู้พิพากษาศาลฎีกาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553”  ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน 2561  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีชอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ