ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบ กับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาฯ"

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบ  กับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาฯ"
       เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 นายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายประสงค์  บุญวิจิตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บทบาทและภารกิจของผู้พิพากษาสมทบ กับการปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุม เพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท กระบี่ อ่าวนาง บีช อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ