ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลยุติธรรม ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่
        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับนางสาวรำไพ  นครพรัด ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และนางดุษฎี  พจนสิทธิ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ