ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประชุมรับชมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ ประชุมรับชมถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
          เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 นาฬิกา นางสาวรำไพ  นครพรัด ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมรับชมการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) เพื่อประสานข้อราชการของนายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ