ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ 180 ม. 8 ถ.ทับปริก - ห้วยโต้ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทรศัพท์ 075-663947 โทรสาร 075-663948 E-mail : krbjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
              เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 12.30 – 14.30 นาฬิกา นายอภิวัฒน์  เจริญไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) เพื่อรับทราบนโยบายของ นายสมศักดิ์  ขวัญแก้ว อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


เอกสารแนบ